Chrevi’s Christo

2003 gelding

Chrevis Cavallo - Chrevis La VI, Matador